Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Fivos

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Athens
Tài sản tốt nhất trong Athens
Tài sản rẻ nhất trong Athens

Tài sản phổ biến nhất trong Greece
Tài sản tốt nhất trong Greece
Tài sản rẻ nhất trong Greece

Hotel Fivos

3.2   

12 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

HOTEL FIVOS IS LTED MONASTIE OF MOST OF THE TOURIS ALSO OFFER LONG TERM ACCOMODATION AT VERY LOW PRICE.