Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Lavele Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Sofia
Tài sản tốt nhất trong Sofia
Tài sản rẻ nhất trong Sofia

Tài sản phổ biến nhất trong Bulgaria
Tài sản tốt nhất trong Bulgaria
Tài sản rẻ nhất trong Bulgaria

Tìm mức giá thấp và đặt giường ngủ và bữa ăn sáng trong Sofia
Lavele Hostel
4.8   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

New, clean and cozy hostel in the very heart of Sofia's center