Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Leccesalento Bed and Breakfast

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Lecce
Tài sản tốt nhất trong Lecce
Tài sản rẻ nhất trong Lecce

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Khám phá mọi thứ để xem, đặt giường ngủ & Bây giờ ăn sáng trong Lecce, Italy
Leccesalento Bed and Breakfast
4.8   

Đọc 1 đánh giá

Giường và bữa sáng

rooms in lecce's historic plaza